De åtte ¨Jeg Ser Helst At Du Ikke¨


1. Jeg ser helst at du ikke oppfører deg som en selvhøytidelig og overlegen idiot når du beskriver min pastariske hellighet. Hvis folk ikke tror på meg, er det i orden. Virkelig. Jeg er ikke så forfengelig. Uansett, dette handler ikke om dem, så ikke bytt tema her.

2. Jeg ser helst at du ikke bruker min eksistens for å undertrykke, tyrannisere, straffe, fornedre, ekskludere, og/eller, du vet, være slem mot andre. Jeg krever ingen offer, og renhet er for drikkevann, ikke mennesker.

3. Jeg ser helst at du ikke dømmer folk for hvordan de ser ut, eller hvordan de kler seg, eller hvordan de ter seg, eller... Bare vær snill, OK?i
Å, og få dette inn i den tjukke skallen din: Kvinne = person. Mann = person. Like = like. Den ene er ikke bedre enn den andre, om vi ikke snakker om motesans, og da må jeg bare si unnskyld, men det ga jeg til kvinnene og til noen mannfolk som vet forskjell mellom teal og fuchsia.

4. Jeg ser helst at du ikke aktivt oppsøker mennesker eller situasjoner som provoserer deg. Du vil bare fornedre deg selv, eller din motpartner, som helst er over lovlig alder og er mentalt moden. For de som måtte si seg uenig tror jeg uttrykket er «Dra dit pepperen gror!» Om de skulle synes dette er støtende, kan de skru av TV’en og gå en tur ut for en gangs skyld.

5. Jeg ser helst at du ikke utfordrer hyklerske, kvinnefientlige, hatefulle ideer på tom mage. Spis først, og så kan du gå etter jævlene.

6. Jeg ser helst at du ikke bygger synagoger/kirker/temper/moskéer/hellige plasser i multimillionerlassen til min Hellige Nuddelhet, når pengene heller kunne vært brukt til for eksempel:
I: Å gjøre slutt på fattigdom
II: Å kurere sykdommer
III: Å leve i fred, elske med lidenskap, og senke prisen på kabel-TV

Jeg er kanskje en allvitende kreasjon av komplekse karbohydrater, men jeg liker de enkle tingene i livet. Jeg burde vite det. Jeg ER skaperen.

7. Jeg ser helst at du ikke går rundt og forteller folk at jeg snakker til deg. Kom igjen, du er ikke så interessant. Og jeg sa du skulle elske din nabo, kan du ikke ta et hint?

8. Jeg ser helst at du ikke gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg, dersom du liker ting som krever lær og sexhjelpemidler. Hvis derimot den andre personen også liker det (se #4), slå dere løs, ta bilder, og for all del BRUK KONDOM! Helt ærlig, det er bare et stykke gummi. Hvis jeg ikke ønsket at det skulle kjennes godt når dere gjør det, hadde jeg satt på den pigger, eller noe sånt.
Hankatter har faktisk en slags pigger på den ... men det er kanskje For Mye Informasjon
The eight ¨I’d Really Rather You Didn’t¨


1. I'd really rather you didn't act like a sanctimonious holier-than-thou ass when describing my noodly goodness. If some people don't believe in me, that's okay. Really, I'm not that vain. Besides, this isn't about them so don't change the subject.

2. I'd really rather you didn't use my existence as a means to oppress, subjugate, punish, eviscerate, and/or, you know, be mean to others. I don't require sacrifices, and purity is for drinking water, not people.

3. I'd really rather you didn't judge people for the way they look, or how they dress, or the way they talk, or, well, just play nice, okay? Oh, and get this into your thick heads: woman = person. man = person. Samey = Samey. One is not better than the other, unless we're talking about fashion and I'm sorry, but I gave that to women and some guys who know the difference between teal and fuchsia.

4. I'd really rather you didn't indulge in conduct that offends yourself, or your willing, consenting partner of legal age AND mental maturity. As for anyone who might object, I think the expression is "go fuck yourself," unless they find that offensive in which case they can turn off the TV for once and go for a walk for a change.

5. I'd really rather you didn't challenge the bigoted, misogynistic, hateful ideas of others on an empty stomach. Eat, then go after the bitches.

6. I'd really rather you didn't build multi million-dollar synagogues / churches / temples / mosques / shrines to my noodly goodness when the money could be better spent (take your pick):
I. Ending poverty
II. Curing diseases
III. Living in peace, loving with passion, and lowering the cost of cable
I might be a complex-carbohydrate omniscient being, but I enjoy the simple things in life. I ought to know. I AM the creator.

7. I'd really rather you didn't go around telling people I talk to you. You're not that interesting. Get over yourself. And I told you to love your fellow man, can't you take a hint?

8. I'd really rather you didn't do unto others as you would have them do unto you if you are into, um, stuff that uses a lot of leather/lubricant/vaseline. If the other person is into it, however (pursuant to #4), then have at it, take pictures, and for the love of Mike, wear a CONDOM! Honestly, it's a piece of rubber. If I didn't want it to feel good when you did it I would have added spikes, or something.